Původní stav:

Návrhy fasád:

Nynější stav:

Rekonstrukce domu před dokončením. Je potřeba dokončit oplocení – gabiony, terénní úpravy, zahradnické práce.

Uvnitř objektu probíhá výmalba a obklady. Přístavba v zahradě je hotova.