O mně

Životopis - odbornost

 Ing. Helena Padyšáková

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (ČKAIT 0701052)

* 1968 v Uherském Hradišti

Studium:

1982 - 1986 : Střední průmyslová škola stavební ve Zlíně.

1986 - 1990 : Vysoké učení technické Brno - fakulta stavební, obor pozemní stavby

Praxe :

2.9.1991-15.6.1993    firma ALLFIX s.r.o. Pardubice – přípravář staveb: zpracování rozpočtů a nabídek, dohled nad financováním staveb, účast na výběrových řízeních

 16.6.1993-1.9.1996 mateřská dovolená

 2.9.1996-18.1.1998 firma KVIS s.r.o. Chrudim – zpracování rozpočtů a nabídek (program Callida) , projektové práce

19.1.1998 - 24.8.2000 ASAS Chrudim -   Ing. A. Středa – projektování staveb – program AutoCad.

 25.8.2000-30.9.2003 mateřská dovolená

od 1.10.2003 – Živnostenský list – Projektování v investiční výstavbě:

- zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtů, projektový dozor

 r. 2005 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (ČKAIT 0701052)

 

 

 

Ing. Andrea Padyšáková

* 1993 v Chrudimi

Studium:

2013 - 2019 ČVUT Praha - fakulta stavební

2019 ukončeno inženýrské studium Katedra ocelových konstrukcí