Pokud se chystáte na koupi bytu či domu nebo na stavbu rodinného domku, věnujte velkou pozornost výběru místa nebo parcely. Ve stručnosti uvedu alespoň několik zásad, kterých byste se měli držet: Místo by se mělo nacházet v čistém ekologickém prostředí, daleko od všech zdrojů znečištění vzduchu, hluku a světelného smogu.  Přes parcelu by neměly vést nadzemní a podzemní inženýrské sítě. Zejména vedení vysokého napětí působí negativně na organismus. Přítomnost vedení sítí pod nebo nad domem…