Pokud se chystáte na koupi bytu či domu nebo na stavbu rodinného domku,

věnujte velkou pozornost výběru místa nebo parcely.

Ve stručnosti uvedu alespoň několik zásad, kterých byste se měli držet:

  • Místo by se mělo nacházet v čistém ekologickém prostředí, daleko od všech zdrojů znečištění vzduchu, hluku a světelného smogu. 
  • Přes parcelu by neměly vést nadzemní a podzemní inženýrské sítě. Zejména vedení vysokého napětí působí negativně na organismus. Přítomnost vedení sítí pod nebo nad domem negativně ovlivňuje proudění energií. A hlavně: každé takovéto vedení má ochranné pásmo několik metrů a může se stát, že na parcelu bude velmi obtížné, ne-li nemožné dům vůbec nějak smysluplně umístit.
  • Místo by se nemělo nacházet v záplavovém území. Pozor – to neznamená, že se jedná pouze o bezprostřední blízkost vodního toku. Záplavová území se mohou nacházet stovky metrů od vodních toků, zejména v rovinatých územích.
  • Vybírejte místo s příjemnou historií. Není vhodné stavět dům na bývalých pohřebištích, místech, kde se válčilo, kde se ubližovalo lidem nebo zvířatům. Ne vždy je taková informace dostupná, ptejte se místních pamětníků.
  • Není vhodné bydlet poblíž nemocnic, sanatorií, věznic apod.
  • Dejte na svůj pocit, který budete mít, když na místo přijdete POPRVÉ. Je to Váš cenný radar, Vaše intuice.

Je potřeba vybrat místo, kde se budete cítit dobře a kde se vám bude dobře žít a regenerovat. Není možné bydlet u rušné čtyřproudovky a myslet si, že to vyřešíte zavěšením zvonkohry do okna. Takto Feng Shui opravdu nefunguje. Jsou potřeba zdravé základy a drobnosti už se vyřeší. Není potřeba řešit vše do detailů, je potřeba dodržovat ta opravdu důležitá pravidla.